top of page
  • Writer's pictureJani Heino

Tarina kuvitteellisesta gulagista

Updated: Apr 28, 2023


Tämä on fiktiivinen tarina tuntemattomaksi jääneestä henkilöstä, joka lomaili Siperiassa joitain vuosikymmeniä sitten. Tarinan kirjoittaja on jäänyt myös tuntemattomaksi historian saatossa. Huomaa, että alla oleva kirjoitus kuvaa kuvitteellisen sivilisaation nykytilaa täysin satunnaisen yksilön näkökulmasta.


Avainhenkilöt


Tuntematon matkaaja

Gulagin virkailijat

Gulagin tiedottajat

Gulagin rahoittajat

Pohjoisen klaanin edustaja: Pohjoinen klaani seuraa yhteiskuntajärjestystä.

Itäisen klaanin edustaja: Itäinen klaani seuraa luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen ylläpitämistä.

Eteläisen klaanin edustaja: Eteläinen klaani seuraa lehdistönvapautta.

Läntisen klaanin edustaja: Läntinen klaani edustaa mysteerisiä, taustalla vaikuttavia vastavoimia.


Tuntemattomaksi jäänyt matkaaja päätti lähteä lomallaan Siperiaan, koska Siperian luonto ja kulttuuri olivat tunnetusti hyvinkin kiinnostavia. Matkattuaan joitakin tuhansia kilometrejä tilassa ja kymmeniä vuosia ajassa, hän päätyi mukavanoloiseen kylään. Kylän toimintatalolla vastaan tuli paikallinen virkailija. Asianmukaisesti tuntematon matkaaja tervehti virkailijaa, joka hieman väkinäisesti tervehti takaisin.


Tuntematon matkaaja: Päivää. Teillä näyttää olevan oikein idyllinen kylä täällä keskellä Siperiaa.


Virkailija: Noo… päivää. Onhan täällä varmasti hyviäkin puolia.


Tuntematon matkaaja: Haluaisin viettää täällä jonkin aikaa. Valitettavasti minun kuitenkin täytyy siirtyä seuraavaan kohteeseen liiankin pian, koska lomani on perin lyhyt ja nähtävää tällä aiemmin tavoittamattomalla alueella on paljon.


Virkailija: Valitettavasti minun täytyy todeta, ettei teillä ole mitään erivapautta olla tavoittamattomissa.


Tuntematon matkaaja: Hetkinen…. minähän olen lomalla, joten uskoisin minulla olevan oikeus olla tavoittamattomissa?


Virkailija: Ettekö tiedä, että olette gulagissa? Ei täällä ole mitään erivapauksia olla tavoittamattomissa!


Tuntematon matkaaja: Hmm…?


Hyvin hämmentyneenä virkailijan esittämästä toteamuksesta, tuntematon matkaaja menettää hetkeksi kriittisen ajattelukykynsä sekä osittain myös malttinsa, jolloin hänelle ei tule mieleen muuta kuin sitaatti eräästä tunnetusta vapaustaistelutarinasta.


Tuntematon matkaaja: “What will you do without freedom? Will you fight?!”


Tämän aivan yllättävän palautteen vuoksi virkailija vastaavasti menettää hetkeksi myös oman ajattelukykynsä ja siteeraa venäjäksi.


Virkailija: ”Glavnoje Upravlenije Lagerei” tulee kuulemaan tästä esille tuomastanne täysin vallankumouksellisesta törkeydestä!


Tuntematon matkaaja: “They May Take Our Lives, But They Will Never Take Our Freedom!”


Itsekin hieman hämmentyneinä odottamattomista reaktioistaan, sekä tuntematon matkaaja että virkailija vetäytyvät hetkeksi omiin oloihinsa. Palatessaan taas keskustelun lomaan, sekä virkailija että tuntematon matkailija vaikuttavat olevan hyvinkin kiihtyneissä tiloissa. Keskustelu alkaa saada kiivaita piirteitä, eikä suoranaisilta syytöksiltäkään enää vältytä.


Virkailija: ”Glavnoje Upravlenije Lagerei” oli yksimielinen siitä, että te ette oikein vaikuta olevan kunnossa esittäessänne noita vallankumouksellisia väitteitänne.


Tuntematon matkaaja: Miten te, arvoisa virkailija, voitte tehdä tuollaisen päätelmän siitä, millaisessa kunnossa minä olen? Korkeintaan saatan olla hieman ylikunnossa, koska itse asiassa olen vaeltanut jalkaisin koko matkan Siperian halki. Se vei ehkä hieman odotettua enemmän aikaa, mutta matkailu avartaa, kuten sanotaan.


Virkailija: Selvää on, että te olette vieraan vallan agentti! Aivan tarkoituksellisesti olette yrittämässä soluttautua levittämään vallankumouksellista propagandaa rauhaisaan gulagiimme rauhaisan väestömme pariin!


Tuntematon matkaaja: Hah! Tuo on täysin perätön väite! Tarkoituksenani oli vain ja ainoastaan vaeltaa halki Siperian täysin rauhallisissa merkeissä. Selvästikin vaikuttaa siltä, että salailette jotain, arvoisa virkailija.


Tuohtunut ja täysin poissa tolaltaan oleva virkailija poistuu paikalta, kun taas tuntematon matkaaja alkaa kiinnostumaan yhä enemmän siitä, mitä gulagissa todella tapahtuu. Tuntematon matkailija alkaa siten selvittämään gulagiin sekä sen lähialueisiin liittyviä asioita. Lähialueiden klaanit kertovat mielenkiintoisia asioita gulagista. Järjestetään välittömästi klaanikokous, jossa kunkin klaanin edustaja kertoo havaintojaan ja näkemyksiään gulagista.


Tuntematon matkaaja: Epäilykseni ovat heränneet siitä, mitä tällä alueella ja erityisesti tuolla läheisessä gulagissa on tekeillä. Tapaamani virkailija näytti selvästi salaavan jotain, koska piti minua, ulkopuolista vierailijaa, selvästi uhkatekijänä gulagille.


Pohjoisen klaanin edustaja: Gulag perustettiin tälle alueelle joitain kymmeniä vuosia sitten. Sen jälkeen ympäröivällä alueella on vallinnut enemmänkin kaaos kuin harmonia.


Itäisen klaanin edustaja: Klaanimme vapaiden ihmisten mukaan gulagin virkailijat ahdistelevat ja uhkailevat kaikkia alueella eläviä luontaiselinkeinojen harjoittajia. Gulagilla on tarkoitus saada kaikki alueen luonnonvarat käyttöönsä.


Eteläisen klaanin edustaja: Useita klaanimme jäseniä on vangittu gulagin virkailijoiden toimesta. Erityisesti ne klaanimme jäsenet, jotka ovat arvostelleet gulagin tiedottajien propagandaa, on joko vaiennettu tai sitten siirretty gulagiin. Sen jälkeen emme ole heistä enää kuulleet.


Läntisen klaanin edustaja: Klaanimme parhaimmat vakoojat ovat kyenneet soluttautumaan gulagiin. Viime aikoina saamiemme tiedustelutietojen perusteella gulagissa on täysi kaaos meneillään. Gulagin virkailijat, tiedottajat ja rahoittajat pelkäävät sitä, että gulagin väestö nousee kapinaan heidän ideologiaansa vastaan.


Kiivas, mutta looginen ja etupäässä rauhallinen keskustelu jatkuu klaanien edustajien välillä. Keskustelun tauottua, sivummalla sitä seurannut tuntematon matkailija yrittää tehdä yhteenvetoa keskustelun pääkohdista.


Tuntematon matkaaja: Minusta vaikuttaa siltä, että tämä gulag on jonkinmoinen ’integrointileiri’, joka saattaa muistuttaa myös jossain määrin internointileiriä.


Tuntematon matkaaja kokee henkilökohtaisen valveutumisen siitä, mitä gulagissa ja sitä ympäröivällä alueella on aiemmin tapahtunut ja tapahtuu parhaillaan. Klaanien edustajien välinen vuoropuhelu jatkuu enimmäkseen rauhallisena. Tässä vaiheessa pyritään löytämään keinoja siihen, miten gulagin ja lähialueiden ihmiset saadaan ymmärtämään, että kyseessä on ”Glavnoje Upravlenije Lagerei” -toimijoiden pitkään piilossa pysynyt suunnitelma ja todellinen uhka ihmisille.


Pohjoisen klaanin edustaja: Havaintojemme mukaan gulagissa ihmiset ovat alkaneet osoittamaan mieltään virkailijoita kohtaan. Ihmiset ovat selvästi kapinamielialalla.


Itäisen klaanin edustaja: Näkemyksemme mukaan tämä ei ole lainkaan ihme, sillä monien elinkeinojen harjoittajat ovat ahtaalla gulagin mielivallan vuoksi. Tämä näkyy myös muiden ihmisten elämän hankaloitumisena.


Eteläisen klaanin edustaja: Vaikuttaa siltä, että ihmiset alkavat olla myös täysin kyllästyneitä tiedottajien linjaan ja vaativat pysyvää muutosta.


Läntisen klaanin edustaja: Vakoojamme vahvistavat kaiken edellä mainitun. Heidän arvionsa mukaan juuri nyt on oikea aika saada gulagin ihmiset heräämään. Toimintaryhmämme myös valmistelevat parhaillaan erinäisiä toimenpiteitä virkailijoita, tiedottajia ja rahoittajia kohtaan.


Tuntematon matkaaja pitää kovasti kuulemastaan ja havaitsee heränneensä täysin. Hän huomaa tulleensa täysin harhaanjohdetuksi tuhansien kilometrien matkalla tilassa ja vuosikymmenten matkalla ajassa. Taustalla kuuluu katkelmia erään aktivistimuusikon vanhemmasta tuotannosta ja, totta kai, elävänä versiona.Kirjoittajan lisäys ja selvennyksiä taustasta


Alkuperäinen teksti on kirjoitettu kahdessa osassa syksyllä 2020, jolloin en vielä täysin tiennyt, mihin suuntaan tämä maailma oli todella menossa. Nyt tätä lisäystä kirjoittaessani huhtikuun lopulla 2023 mieleeni on tullut, että tämä kuvitteellinen tarina kuvaakin sivilisaation kehitystä ja yhteiskuntaa useilla eri tasoilla.


Tarkoitin kirjoituksen alunperin kritiikiksi 'gulagmaisesti' toimivaa edellistä työorganisaatiotani kohtaan. Kipinä kirjoitukselle lähti juuri kyseisestä työorganisaatiosta tulleesta lausahduksesta, että "ei sinulla ole erivapautta olla tavoittamattomissa". Olin tuolloin lomalla ja ollut viimeisten 24 tunnin aikana kyseisen organisaation henkilöihin yhteydessä. Siis lomanikin aikana. Ilmeisesti olettivat, että olen orja, ja että kyseinen organisaatio omistaa minut täysin. Moni muukin asia kyseisessä organisaatiossa oli muuttunut täysin toimimattomaksi, joten siirtyminen muualle oli muutenkin tullut ajankohtaiseksi. Jokin yksittäinen tekijä vaan toimii aina katalyyttinä ja herättäjänä siitä, mitä kukin henkilö on ja mitä työnantajaorganisaatio todella edustaa. Kukin voi miettiä kontollaan, käyttäydytäänkö omassa työorganisaatiossa gulagin tapaan.


Tämä tarina voisi sijoittua myös yleisesti mihin tahansa itsenäiseen maahan, vaikkapa Suomeen. Eri maissa hallitus ja hallintokoneisto toimivat tyypillisen 'gulagmaiseen' tapaan. Ihmisiä kyykytetään kaikin tavoin, ihmisten elinkeinoja ja -olosuhteita tuhotaan tarkoituksellisesti eri tavoin ja propagandaa tulee virallisten tahojen suusta jatkuvasti enenevässä määrin. Tätä toimintaa ajavat ja edesauttavat 'virkailijat' hallintokoneistosta, 'tiedottajat' valtamediasta sekä taustalla vaanivat 'rahoittajat' pankkimaailmasta.


Jos mennään yksittäisen maan tasolta korkeammalle, vaikkapa EU:n tasolle, yhtälö on paljolti sama kuin yksittäisen maan tasolla. EU katto-organisaationa pyörittää asioita juurikin gulagmaisesti ladellen käskyjä, siis virallisesti virallisia 'direktiivejä' siitä, miten alueellisella ja paikallisella tasoilla ihmisten pitäisi toimia. Lopputulemana on se, että mikään ei toimi ja alati kiihtyvä korruptio vain pahenee koko ajan. Itsenäisten maiden luonnonvarat tuhotaan tai ne varastetaan ylikansallisten yritysten kautta globaaleille toimijoille.


Maailman tasolla taas on toimimassa Maailman talousfoorumin (WEF) kaltaisia organisaatioita, joiden käskyjä, siis virallisesti 'suosituksia' tai 'arvioita', EU, yksittäiset maat ja jopa yksittäiset hallituksen organisaatiot seuraavat orjallisesti. Ihmisten tulisi herätä vihdoin siihen, mitä 'gulag' voi myös tarkoittaa käytännössä maailman tasolla.


Cui Bono?


Tilanne on nyt kriittinen koko maailmassa, siis tässä gulagmaisesti toimivassa maailmassa. Ainoa positiivinen asia on se, että taustalla toimivat 'vastavoimat' ovat kuitenkin voitolla. Vielä se ei välttämättä näy, ei ainakaan selvästi, mutta muutos on tulossa. Globalisaation eli 'gulagisaation' aika on pian ohi.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page